• Αισθητηριακό παιχνίδι 2022

    Τα αισθητηριακά παιχνίδια είναι παιχνίδια που έχουν σχέση με τις πέντε αισθήσεις (όραση, αφή, ακοή, όσφρηση, γεύση) κι έχουν την κατάλληλη μέθοδο, για να προκαλέσουν τα παιδιά να τις χρησιμοποιήσουν! Στο αισθητηριακό παιχνίδι απενοχοποιείται από τους μικρούς αλλά κυρίως από τους μεγάλους η έννοια του «λερώματος!» Δεν είναι μια διαδικασία λερώματος, αλλά μία διασκέδαση και απόλαυση που αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά καλούνται να αισθανθούν και να οδηγηθούν στην ανακάλυψη! Η ανάγκη για εξερεύνηση καθώς και η φυσική τους περιέργεια, τα οδηγεί να δράσουν πάνω στα υλικά που χρησιμοποιούνται στα αισθητηριακά παιχνίδια με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, να παίξουν με αυτά και να ανακαλύψουν μέσα από αυτά.