«Παράδοση δεν είναι η διατήρηση της στάχτης, αλλά η μεταφορά της φλόγας…»

Αναργύρεια 2023

Κρατάμε τη φλόγα αναμμένη  και σας περιμένουμε!!!!