Γιορτή της μητέρας

Εκδἠλωση από τον σύλλογο γυναικών Οινοφύτων για τη γιορτή της μητέρας.