Το ταξίδι του φωτός

Ομιλία από τον αστροφυσικό κ. Αντώνιο Αντωνίου ¨το ταξἰδι του φωτός¨