Ομιλία για τον σακχαρώδη διαβήτη

Ιατρικός σύλλογος ΙΣΙΣ
2 Απριλίου 2010