Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Σεμινάριο  ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τίτλο : “Ανάπτυξη διαπολιτισμικού  διαλόγου και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πολυπολιτισμικό σχολείo”.

H επιμόρφωση οργανώθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων και  πραγματοποιήθηκε  στις 16 Δεκεμβρίου 2011 & στις  13 Ιανουαρίου 2012 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων υπό την Αιγίδα των σχολικών συμβούλων και της Διεύθυνσής Π.Ε. Βοιωτίας.

Ως στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μπορούν να θεωρηθούν  «η διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας  μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας  ως σημαντικής συνιστώσας για τη μάθηση του συνόλου των μαθητών (γηγενών και αλλοδαπών- παλιννοστούντων» . «Η ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην προετοιμασία όλων των μαθητών για την μελλοντική συνύπαρξη τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αξιοποιώντας δημιουργικά την πολιτισμική ετερότητα» . Επίσης, επιδιώκεται «να ενισχυθούν γλωσσικά οι αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα». Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζεται η συμβολή της μητρικής γλώσσας του μαθητή (δηλαδή, του εννοιολογικού δικτύου  και των δεξιοτήτων  που έχει αναπτύξει ο μαθητής σ΄ αυτήν) ως δυναμικό που μπορεί να μεταφερθεί και να βοηθήσει την  μάθηση της γλώσσας στην  χώρα υποδοχής αλλά και την γενικότερη γλωσσική του ανάπτυξη.

Το ελληνικό δημόσιο σχολείο -με την βοήθεια βέβαια φορέων που έχουν ευρύτερη εμπειρία  και γνώση- αναλαμβάνει την ευθύνη  για να αντιμετωπίσει την εκπαίδευση των παιδιών αλλοδαπών και παλιννοστούντων που συμπεριλαμβάνονται στο μαθητικό του δυναμικό  με σκοπό να εξασφαλίσει την κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση τους σε κοινές ομάδες με γηγενείς μαθητές  και να προωθήσει αποτελεσματικά την κοινωνική τους ένταξη» . Συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται ο ίδιος ο σχολικός οργανισμός να αναλάβει μια συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση τωνερωτημάτων που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων παιδιών που διαμένουν στην χώρα μας,  με όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα και βέβαια να αναπτύξει την απαραίτητη λειτουργική και παιδαγωγική ευελιξία.

Στο φάκελο του σεμιναρίου περιλαμβάνονταν τα παρακάτω κείμενα:
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση του Παύλου Χαραμή

Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς και παράγοντες των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών του  Παύλου Χαραμή

Προβλήματα συμπεριφοράς  και κοινωνικής ένταξης των μαθητών της Ελένης Σπαθάρη Μπεγλίτη.

One Hundred Percent American του Ralph Linton

Η οπτική του άλλου: Ο λύκος διηγείται τη συνάντηση του με την Κοκκινοσκουφίτσα της Ελένης Σπαθάρη- Μπεγλίτη