Οικογένειες και έφηβοι κατά του καπνίσματος

Το σχολικό έτος 2011-2012  7 γονείς και 8 μαθητές του Γυμνασίου Ονοφύτων έλαβαν μέρος στο Ευρωπαϊκο πρόγραμμα: “euFAQT – Families and Adolescents Quit Tobacco Οικογένειες και έφηβοι κατά του καπνίσματος”.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε απο 3 σχολεία στην Ελλάδα : Το κολέγιο Ψυχικού, ένα Λύκειο του Π. Φαλήρου και το δικό μας σχολείο.
Τα παιδιά τιμήθηκαν για την συμμετοχή τους στο υπουργείο παιδείας τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 παρουσία του υφυπουργού παιδείας Παπαθεοδώρου Θ.