Οι σπάνιες ελληνικές φυλές ζώων

Εορτασμός του Αγίου Μόδεστου.
Εκδήλωση της ελληνικής κτηνιατρικής εταιρείας και ομιλία από τον καθηγητή Γ.Π.Α. κ.Ιωάννη Μενεγάτο με θέμα ¨οι σπάνιες ελληνικές φυλές ζώων. Η προστασία τους και η σημασία διατήρησής τους¨