Χορεύουμε την Ελλάδα

Παραδοσιακοί χοροί από τα παιδικά τμήματα του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας.