Αναργύρεια 2012

Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Αναργύρεια 2012.

29 Ιουνίου 2012
Χοροδιδάσκαλος : Χριστίνα Στέρπη