Επέτειος 1821

Παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας
23 Μαρτίου 2013 . Χοροδιδάσκαλος : Χριστίνα Στέρπη