Κατηχητικές ομάδες 2013

Δύο νεανικές παρέες που θέλουν να γνωρίσουν τον Χριστό και την Εκκλησία του.