Το κρυμμένο Πασχαλινό αυγό

Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού έπαιξαν τα παιδιά
στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας … κρυμμένα Πασχαλινά αυγά με γρίφους και παιχνίδια … οδηγούσαν στον ¨θησαυρό ¨.