Ιωνικές μέρες

Συμμετοχή του χορευτικού τμήματος ενηλίκων στο φεστιβάλ της ένωσης Μικρασιατών Θήβας Ιωνικές ημέρες