4ος Εικαστικός κύκλος

Έκθεση ζωγραφικής

28 Ιουνίου -2 Ιουλίου έκθεση ζωγραφικής και ψηφιδωτού από τα τμήματα του ΚΕΔ
Ασκέπαστο φως :Έκθεση έργων του Αλέξανδρου Λιάπη