Χορεύουμε στα Φουρνά

Συμμετοχή χορευτικού τμήματος ενηλίκων σε εκδηλώσεις στα Φουρνά Ευρυτανίας