«Συνοπτική παρουσίαση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις»

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Συνοπτική παρουσίαση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις».

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 –Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) & Επιμελητήριο Βοιωτίας
σε συνεργασία με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Δρ. Πέτρος Καπασούρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Ιωάννης Παλόγλου, Διευθυντής Πωλήσεων & Υποστήριξης Πελατών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι:
1. Συμβολή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και ιδιαίτερα του Αρχείου των Αρνητικών στοιχείων στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας
2. Ευρωπαϊκή Εμπειρία
3. Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων – ΣΑΥ
4. Υπηρεσίες ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προς επιχειρήσεις (Τ.Σ.Ε.Κ.)