Παραδοσιακοί χοροί στο Καλοχώρι Αυλίδας

Συμμετοχή του α΄χορευτικού τμήματος ενηλίκων σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Καλοχώρι Αυλίδας.