“δυο λόγια … κι άλλες τόσες νότες”

Καλοκαιρινή συναυλία παιδικής χορωδίας Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας
Πιάνο απο μαθητές του Γιώργου Ξουλόγη
29 Ιουνίου 2016