16ο αντάμωμα στον Ωρωπό

Συμμετοχή του α΄χορευτικού τμήματος ενηλίκων