30 χρόνια Γρίζα

Συμμετοχή του α΄χορευτικού ενηλίκων στο αρβανίτικο αντάμωμα
στα Άνω Λιόσια ¨30 χρόνια Γρίζα¨