Έξοδος Μεσολογγίου 2017

Συμμετοχή μελών του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας στην πρωινή πομπή,

την Κυριακή των Βαϊων 9 Απριλίου 2017 με παραδοσιακές φορεσιές.