Ραπτική και παράδοση 2017

Η αγάπη για την παράδοση οδήγησε μια ομάδα εθελοντών να ασχοληθεί με τη δημιουργία της παραδοσιακής φορεσιάς.
Μελετώντας την παράδοση η ομάδα της ραπτικής δημιουργεί παραδοσιακές φορεσιές για τα μέλη του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας.