Επίσκεψη μελών της αντιπροσωπείας των χωρών μελών του έργου “Europe In Question”

Επίσκεψη στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας στις 23 Νοεμβρίου 2018
μελών της αντιπροσωπείας των χωρών μελών του έργου “Europe In Question” στο οποίο είναι επικεφαλής εταίρος ο Δήμος Τανάγρας και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2018
Οι εκπροσώποι των χωρών ενημερώθηκαν για τις δράσεις του ΚΕΔ μέσα από οπτικοακουστικό υλικό.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι φορείς:

  • Δήμος Τανάγρας, Ελλάδα (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Siawns Teg, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Forestry Municipalities Association of Comunitat Valenciana, Ισπανία
  • The Innovation and Development Institute Principe Real, Πορτογαλία
  • Foundation for the Promotion of Social Inclusion, Μάλτα
  • Development Immigration Cooperation Association-DICA ONLUS, Ιταλία
  • Empaatia NGO, Εσθονία