Ραπτική και παράδοση 2018

Η αγάπη για την παράδοση οδήγησε μια ομάδα εθελοντών να ασχοληθεί με τη δημιουργία της παραδοσιακής φορεσιάς .

Μελετώντας την παράδοση η ομάδα της ραπτικής δημιουργεί παραδοσιακές φορεσιές για τα μέλη του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας.