Σπουδές και καριέρα

Ομιλία “Σπουδές και καριέρα” Διαχείριση άγχους –τεχνικές μελέτης –συμπλήρωση μηχανογραφικού.

( φροντιστήριο Επίγνωση ) 22 Απριλίου 2018