Κόκκινη κλωστή δεμένη

“Κόκκινη κλωστή δεμένη” Παραδοσιακοί χοροί από τα τμήματα του ΚΕΔ

και παραδοσιακή μουσική από μαθητές του ιδρύματος βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής –παράρτημα Οινοφύτων
28 Ιουνίου 2018