Παραδοσιακοί χοροί στο Κλειδί

Συμμετοχή του α΄χορευτικού τμήματος ενηλίκων σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Κλειδί Βοιωτίας,
παραμονή της εορτής του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης .