Ραπτική και παράδοση 2019

Η αγάπη για την παράδοση οδήγησε μια ομάδα εθελοντών να ασχοληθεί με τη δημιουργία της παραδοσιακής φορεσιάς.
Μελετώντας την παράδοση δημιουργεί η ομάδα της ραπτικής παραδοσιακές φορεσιές για τα μέλη του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας.