Πινδάρεια 2019

Συμμετοχή του β΄χορευτικού τμήματος στην Εκδήλωση ¨Πινδάρεια¨ στη Θήβα 28-8-2019