Μαθήτριες πιάνου του ΚΕΔ στην βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Συμμετοχή μαθητριών πιάνου του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας στην εκδήλωση της βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β´

15-12-2019.
Διδασκαλία: Μαρία Κοτζάστρατη