Κάλαντα στο κέντρο γεροντολογίας «Άγιος Πορφύριος

Το Β´ χορευτικό τμήμα ενηλίκων Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων έψαλλε τα κάλαντα και χόρεψε στο κέντρο γεροντολογίας ¨Άγιος Πορφύριος¨ στις 22-12-2019