Πολυδένδρι – 16η γιορτή λαϊκής παράδοσης

Συμμετοχή α΄χορευτικού τμήματος ενηλίκων στη 16η γιορτή λαϊκής παράδοσης στο Πολυδένδρι
7 Σεπτεμβρίου 2019