Ημέρα σταδιοδρομίας – διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

Ομιλία ¨Ημέρα σταδιοδρομίας -διαχείριση του άγχους των εξετάσεων¨ :

Αποστόλης Τζιανάκης , Κρινάνθη Γδουτέλη ( Φροντιστήριο Παρώθηση)

2 Μαρτίου 2019 Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας