ΙΝΙΑ / Στανιάτες

ΙΝΙΑ /  ΣΤΑΝΙΑΤΕΣ

 

Η ονομασία του οικισμού Στανιάτες  ως  ΙΝΙΑ   ( Οίνεια ), πανομοιότυπο στην προφορά ,  θα μπορούσε να έχει προέλθει από τα Οινόφυτα. Πιθανό όμως είναι να προέρχεται από τη λατινική λέξη ignis – ignia που σημαίνει φωτιά ,λόγω του πύργου επικοινωνίας του συστήματος  φρυκτωρίας  -κατάλοιπο της Καταλανικής περιόδου 1311-1387  – που υπήρχε στα Οινόφυτα , στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ο Ναός των Αγίων Αναργύρων.

Στα γενικά αρχεία του κράτους βλέπουμε τα ίδια άτομα να δηλώνουν την ίδια χρονική περίοδο  (μέχρι περίπου το 1836 ) και ως κάτοικοι του χωριού Ίνια και ως κάτοικοι του χωριού Στανιάτες .

 Με την σύσταση των ¨Δήμων και Κοινοτήτων¨ σύμφωνα με το διάταγμα της 8ης Απριλίου 1835 σχηματίζεται ο Δήμος Τανάγρας και οικισμός Ίνια (Στανιάτες ) εντάσσεται σε αυτόν. Κατατάχθηκε στη Γ’ τάξη με πληθυσμό 1287 κατοίκους και αρχική σύσταση: Λιάταις:324, Μπράτσι:122, Σχηματάρι:280, Ινια:61, Κακοσάλεσι:327, Μπούγα:39, Κολοτέτι:129.

  1. Σε πρακτικό εκλογής πληρεξούσιων της επαρχίας Θηβών στις 17 Φεβρουαρίου 1826 εν Σαλαμίνι   , υπογράφει ο ελεγκτής των χωρίων Ίνια και Δήλεσι Ηλίας Σκλιάς .
  2. Σε έγγραφο ¨ Προς την επί των οικονομικών Β. Γραμματείαν της Επικρατείας την 8 Οκτωβρίου 1835 ¨που αφορά προικοδοτήσεις υπογράφουν ως κάτοικοι του χωριού  Ίνια ο Ηλίας Σκλιάς , ο Κότζος Νταύρης ,ο Γιάννης Νταύρης , ο Δημήτρης Νταύρης , ο Γεωργάκης Νταύρης ,ο Αργύρης Σκλιάς ,κ.α.
  3. Σε έγγραφο ¨Προς την επί των οικονομικών Βασ. Γραμματεία της επιτροπής
    Περί προικοδοτικής αίτησης του Ηλία Σκλια εν Θήβαις 4η Δεκεμβρίου 1836 ¨ καθώς και σε άλλα έγγραφα που αφορούν προικοδοτήσεις  την ίδια χρονική περίοδο ο Ηλίας Σκλιάς δηλώνεται  κάτοικος Στανιατών ¨
  4. Σε άλλο έγγραφο στις 10 Ιουλίου 1842 που αφορά κατάσχεση στο χωριό Στανιάτες τα ίδια άτομα δηλώνουν κάτοικοι του χωριού Στανιάτες και ο Κότζος Νταύρης πρόεδρος.
  5. Τα ονόματα των Δημητρίου και Γεωργίου Ντάβρη από τις Στανιάτες ( τα ονόματά τους αναφέρονται στο έγγραφο προικοδότησης 1835,Ίνια )  συμπεριλαμβάνονται στους αιτούντες χάλκινα αριστεία . Θήβαι 2 Ιουνίου 1844

 

        7. Στο βιβλίο

Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, Τόμος 18   1846 , από το  Istituto di Corrispondenza Archeologica (Roma)  / VIAGGI NELLA GRECIA

                          (Χρονικά του Ινστιτούτου αρχαιολογικής Αλληλογραφίας , Τόμος 18  1846 ,

                          από  το Ινστιτούτο αρχαιολογικής αλληλογραφίας (Ρώμη ) /ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

και στο κεφάλαιο τοπογραφίας της περιοχής του Ωρωπού καταγράφεται :

A ragione si crede che il paesetto di Inia , che chiamasi anche Staniates , abbia conservato l’ antico nome quantunque mulitato (4)

Το χωριό Ίνια, που ονομάζεται επίσης Στανιάτες, πιστεύεται δικαίως ότι διατήρησε το αρχαίο του όνομα, έστω και αν αυτό έχει τροποποιηθεί (4),

 

(4)ή ΊΝΙΑ ossia Οίνεια ,identical quant’ alla pronunzia , potrebbe essere origato da Οινόφυτα.

(4 ) ή ΊΝΙΑ δηλ. Οίνεια , πανομοιότυπο στην προφορά, θα μπορούσε να έχει προέλθει από τα  Οινόφυτα

 

II medesimo paeso si chiama pure Staniates , οι Στανιάτες , da στάνη (agghiaccio ).

Η ίδια χώρα ονομάζεται επίσης Στανιάτες, οι Στανιάτες , από το στάνη (μαντρί ).

Per le generall Inia si adopra pariando della regione , Staniates del villaggio.Oenophyta verbalmente significa vigna , e ce a’erano nella vicinanza di Tanagra .

Γενικά το  Ίνια  χρησιμοποιείται  προφορικά για την  περιοχή , χωριό Στανιάτες . Οινόφυτα σημαίνει προφορικά αμπέλι, και υπήρχαν στην περιοχή της Τανάγρας.

 

 

  1. Στο βιβλίο του James George Frazer ¨Pausaniass Description of Greece  / /Cambridge University Press  1898 ¨ το οποίο είναι μια μετάφραση με σχολιασμούς   των έργων του Παυσανία,  στην περιγραφή της περιοχής της Τανάγρας  , ο  James George Frazer   αναφέρει :

Between the villages  of  Staniates  (or  Inia , as  it  is also called) and Sykamino the valley contracts into a narrow dale, hemmed  in on either  side by  hills thickly clothed with fir-woods

Μεταξύ των χωριών Στανιάτες (ή Ίνια, όπως επίσης ονομάζεται) και Συκάμινο η κοιλάδα συρρικνώνεται σε μια στενή κοιλάδα, που περιβάλλεται εκατέρωθεν από λόφους πυκνά ντυμένους με έλατα.

 

 

 
 
 

Έρευνα-επιμέλεια: Σοφία Α. Λιάπη
Διευθύντρια ΚΕΔΟ